به یاد من

به یاد من گوش کنید فرض کن

یاسر داوودیان