قطع مارال (بر اساس ملودی قشقایی)

قطع مارال (بر اساس ملودی قشقایی) گوش کنید چشم به راه

شهرام ناظری