تصنیف من چرا دل به تو دادم

تصنیف من چرا دل به تو دادم گوش کنید بنمای رخ

شهرام ناظری