سپیده (آواز در گوشه ی حجاز)

سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید آتشی در نیستان

شهرام ناظری