آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)

آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید آتشی در نیستان

شهرام ناظری