ای خدا (بی کلام)

ای خدا (بی کلام) گوش کنید بوم عشق

شهرام امیری