از آینۀ خورشید

از آینۀ خورشید گوش کنید زمزمه ها

سالار عقیلی