ای دل بشتاب (افشاری)

ای دل بشتاب (افشاری) گوش کنید نغمه همرازان

سالار عقیلی