تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم نوا

تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم نوا گوش کنید می تراود مهتاب

سالار عقیلی

کیوان ساکت