تکنوازی سه تار بیات ترک شور

تکنوازی سه تار بیات ترک شور گوش کنید می تراود مهتاب

سالار عقیلی

کیوان ساکت