چهار مضراب بیات ترک

چهار مضراب بیات ترک گوش کنید می تراود مهتاب

سالار عقیلی

کیوان ساکت