چهار مضراب سر مست

چهار مضراب سر مست گوش کنید دریای بی پایان

سالار عقیلی