تو رسیدی

تو رسیدی گوش کنید نقش غربت

سعید عوض پور