چه شورها

چه شورها

روح الله خالقی

غلامحسین بنان

لیست آهنگ ها

حالا چرا (عشاق) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
مرغ شب (دشتی) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
چه شورها (شور) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
شب هجران (افشاری) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
مستانه (افشاری) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
لاله ی خونین (افشاری) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
آرزوی دل (سه گاه) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان
خوشه چین (بیات اصفهان) گوش کنید
روح الله خالقی
غلامحسین بنان