هنوز دلم واسه تو تنگ میشه

هنوز دلم واسه تو تنگ میشه گوش کنید ساعت ها خوابن

رضا یزدانی