چرا یادم نمیاد؟

چرا یادم نمیاد؟ گوش کنید ساعت فراموشی

رضا یزدانی