بس نه دییم

بس نه دییم گوش کنید کیم بیلیر

رحیم شهریاری