این عادلانه نیست

این عادلانه نیست گوش کنید این عادلانه نیست

پویا بیاتی