به کجا رفتی

به کجا رفتی گوش کنید به کجا رفتی

پژمان واثقی