تو که میخندی

تو که میخندی گوش کنید میشه

نیما صادقی