سرنوشت تقدیم به عظما

سرنوشت تقدیم به عظما گوش کنید روزن رفته (ترانه های ابراهیم منصفی)

ناصر منتظری