وابسته ات شدم

وابسته ات شدم گوش کنید وابسته ات شدم

مصطفی یگانه