از دست تو

از دست تو گوش کنید از دست تو

مصطفی یگانه