عشق یعنی این

عشق یعنی این گوش کنید یکی هست

مرتضی پاشایی