سحرخوانی

سحرخوانی

مجتبی عسگری

لیست آهنگ ها

مقدمه ی ابوعطا گوش کنید
مجتبی عسگری
ساز و آواز ابوعطا گوش کنید
مجتبی عسگری
ضربی رقص برگ به همراه آواز حجاز گوش کنید
مجتبی عسگری
ساز و آواز افشاری گوش کنید
مجتبی عسگری
تصنیف سحرخوانی (تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
مجتبی عسگری
ساز و آواز بیات ترک گوش کنید
مجتبی عسگری
ضربی بیات ترک گوش کنید
مجتبی عسگری
ساز و آواز شکسته گوش کنید
مجتبی عسگری
تصنیف تالار تنهایی گوش کنید
مجتبی عسگری