من تورو کم دارم

من تورو کم دارم گوش کنید رگ خواب

محسن یگانه