تو رو دوست دارم

تو رو دوست دارم گوش کنید تو رو دوست دارم

محسن یاحقی