هز روز پاییزه

هز روز پاییزه گوش کنید پرچم سفید

محسن چاوشی