با من بمون

با من بمون گوش کنید پرچم سفید

محسن چاوشی