موسیقی حماسی ایران 1 - موسیقی عاشیقی

موسیقی حماسی ایران 1 - موسیقی عاشیقی

محمدرضا درویشی

لیست آهنگ ها

جنگی کوراوغلی گوش کنید
محمدرضا درویشی
دیشمه گوش کنید
محمدرضا درویشی
گویچه گلی گوش کنید
محمدرضا درویشی
قسمتی از داستان کوراوغلی گوش کنید
محمدرضا درویشی