ای عاشقان

ای عاشقان گوش کنید ای عاشقان

محمد زند وکیلی