کاش نمی رفتی

کاش نمی رفتی

محمد قلی پور

لیست آهنگ ها

تحمل کن گوش کنید
محمد قلی پور
تو بارون نرو گوش کنید
محمد قلی پور
صبوری گوش کنید
محمد قلی پور
صدای زخمی گوش کنید
محمد قلی پور
چه خوبه گوش کنید
محمد قلی پور
خداحافظ گوش کنید
محمد قلی پور
به یادت بیار گوش کنید
محمد قلی پور
حسرت گوش کنید
محمد قلی پور
به هر قیمتی گوش کنید
محمد قلی پور
تب گوش کنید
محمد قلی پور
صدات می کنم گوش کنید
محمد قلی پور