وقت سحر (شب قدر)

وقت سحر (شب قدر) گوش کنید گلچین

محمد اصفهانی