تو در قلب منی

تو در قلب منی گوش کنید تو در قلب منی

محمد احمدوند