معرفی آلبوم

معرفی آلبوم گوش کنید آنجا که بال فرشته میسوزد...

مقتدا غرباوی

یاسر اکبرنتاج