امان از دل زینب

امان از دل زینب گوش کنید آنجا که بال فرشته میسوزد...

مقتدا غرباوی

یاسر اکبرنتاج