آنجا که بال فرشته میسوزد...

آنجا که بال فرشته میسوزد...

مقتدا غرباوی

یاسر اکبرنتاج

لیست آهنگ ها

معرفی آلبوم گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
غروب دلگیر گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
یک فاطمه غم گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
مرد نیمه شب گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
سه تیر تیز گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
سلام گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
من آواره تنها گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
عزیز دل حیدر گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
شدی پرپر گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
غریب و تک و تنها گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
هنوز اول راهی گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
امان از دل زینب گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
موسیقی بی کلام ۱ گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
موسیقی بی کلام ۲ گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
موسیقی بی کلام ۳ گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج
موسیقی بی کلام ۴ گوش کنید
مقتدا غرباوی
یاسر اکبرنتاج