یه جور دیگه

یه جور دیگه

میلاد کیانی

لیست آهنگ ها

دنیارو واسه تو میخوام گوش کنید
میلاد کیانی
دلم واسه خودم داره میسوزه گوش کنید
میلاد کیانی
چقدر مونده گوش کنید
میلاد کیانی
ایستگاه آخر گوش کنید
میلاد کیانی
دو راهی گوش کنید
میلاد کیانی
داره دیر میشه گوش کنید
میلاد کیانی
بی تو سخته گوش کنید
میلاد کیانی
تنهام گوش کنید
میلاد کیانی
درسته گوش کنید
میلاد کیانی
یه جور دیگه گوش کنید
میلاد کیانی
چشم و دلم روشن گوش کنید
میلاد کیانی
شرمندگی گوش کنید
میلاد کیانی
من و تو گوش کنید
میلاد کیانی
خودت خواستی گوش کنید
میلاد کیانی
مادر گوش کنید
میلاد کیانی