نباید باورم میشد

نباید باورم میشد گوش کنید لحظه های بی هوا

میثم مروستی