کاشکی ندیده بودمت

کاشکی ندیده بودمت گوش کنید لحظه های بی هوا

میثم مروستی