ساده تر از اونی که فکر میکردم

ساده تر از اونی که فکر میکردم گوش کنید یک جرعه باران

میثم حجار

رضا صادقی