چرا خون به گهواره ماسیده است

چرا خون به گهواره ماسیده است گوش کنید یک جرعه باران

میثم حجار

رضا صادقی