یه دنیا حرف

یه دنیا حرف

مهدی یغمایی

لیست آهنگ ها

حس عجیب گوش کنید
مهدی یغمایی
چه کردی؟ گوش کنید
مهدی یغمایی
همین که هستی باش گوش کنید
مهدی یغمایی
چیزی نمونده بود گوش کنید
مهدی یغمایی
حسادت گوش کنید
مهدی یغمایی
خیالم راحته با تو گوش کنید
مهدی یغمایی
روزای بدون تو گوش کنید
مهدی یغمایی
یادته گوش کنید
مهدی یغمایی
یه دنیا حرف گوش کنید
مهدی یغمایی