توی چشات چی داری

توی چشات چی داری گوش کنید گریه نکن

مهدی سعادتی