تقصیر من نبود

تقصیر من نبود گوش کنید تقصیر من نبود

مهدی مدرس

امیرحسین نوشالی