تو چه جوری روت میشه

تو چه جوری روت میشه گوش کنید باید برم

مهدی کاشیان