یه روز صافی، یه روز ابری

یه روز صافی، یه روز ابری گوش کنید لعنت به من

مازیار فلاحی