نون و گیتار

نون و گیتار

مسعود شریفی

لیست آهنگ ها

اگه من یه روز نباشم گوش کنید
مسعود شریفی
کار دنیا خنده داره گوش کنید
مسعود شریفی
اگه نباشی گوش کنید
مسعود شریفی
پشت پا گوش کنید
مسعود شریفی
بی کلام بارون گوش کنید
مسعود شریفی
بی کلام گوش کنید
مسعود شریفی
نون و گیتار گوش کنید
مسعود شریفی
بارون گوش کنید
مسعود شریفی
نگاه اول گوش کنید
مسعود شریفی
باورم نمیشه دستات گوش کنید
مسعود شریفی
بی کلام اگه من یه روز نباشم گوش کنید
مسعود شریفی
بی کلام نون و گیتار گوش کنید
مسعود شریفی