تو رو دارم

تو رو دارم گوش کنید تو رو دارم

مسعود تقی زاده