تو آزادی

تو آزادی گوش کنید دیگه میرم

مجید خراطها